Halk Portföy Yönetimi A.Ş. Tarafından Kurulan Fonlar
Halk Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu

YATIRIMCI PROFİLİ : Fon, birikimlerimlerini kamu borçlanma araçlarında değerlendirmek isteyen yatırımcılarımız için uygundur.

RİSK SEVİYESİ

                         

İZAHNAME STRATEJİSİ :

Fon toplam değerinin en az % 80'i devamlı olarak yerli kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır ve fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi 25 -90 gün aralığındadır. Fon portföyüne vadesi hesaplanamayan yatırım araçları dahil edilemez. Fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla % 20'si oranında yabancı para ve sermaye araçları dahil edilebilir.

ALIM ESASLARI:

İş günlerinde saat 18:00 ile 24:00 saatleri arasında 18:00’de belirlenen ve ertesi işgünü için ilan edilen fiyat üzerinden yapılacaktır. İş günlerinde 24:00 ile 18:00 arasında o işgünü için ilan edilen fiyat üzerinden yapılacaktır. Tatil günlerinde takip eden ilk iş günü için hesaplanan fiyat üzerinden  yapılacaktır.

SATIM VE ÖDEME ESASLARI:

İşlem yapılan iş günü için belirlenen fiyat üzerinden,  tatil günlerinde  önceki işgünü için hesaplanan fiyat üzerinden gerçekleştirilecektir. Katılma payı bedelleri talimatın verildiği işlem gününde yatırımcılara ödenir.

FONUN KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ:

%40 KYD Kamu İç Borçlanma Araçları endeksi 91 Gün+ % 35 KYD Özel Sektör Borçlanma Araçları Endeksi Sabit+ % 5 KYD Özel Sektör Borçlanma Araçları Endeksi Değişken + %15 KYD O/N Repo Endeksi Brüt + % 5 KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi TL'dir.

https://www.kap.org.tr/tr/fon-bilgileri/ozet/hkv-halk-portfoy-kisa-vadeli-borclanma-araclari-fonu

 

Halk Portföy Orta Vadeli Borçlanma Araçları

YATIRIMCI PROFİLİ :

Fon, birikimlerimlerini kamu borçlanma araçlarının istikrarlı getirisi ve özel sektör borçlanma araçlarının ek getiri avantajını sağlamak isteyen yatırımcılarımız için uygundur.

                         

İZAHNAME STRATEJİSİ:

Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır ve fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi 91-730 gün aralığındadır. Fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %20’si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir.

ALIM ESASLARI:

Saat 13:30 'a kadar verilen talimatlar gün sonunda oluşacak fiyat üzerinden ertesi iş günü, Saat 13:30’dan sonra iletilen talimatlar ise, ertesi iş günü fiyatı ile  2. iş günü gerçekleşir. Tatil günlerinde iletilen talimatlar ise izleyen ilk iş günü kapanışı fiyatı üzerinden gerçekleşir.

SATIM VE ÖDEME ESASLARI :

Saat 13:30 'a kadar verilen talimatlar gün sonunda oluşacak fiyat üzerinden ertesi iş günü, Saat 13:30’dan sonra iletilen talimatlar ise, ertesi iş günü fiyatı ile  2. iş günü gerçekleşir. Tatil günlerinde iletilen talimatlar ise izleyen ilk iş günü kapanışı fiyatı üzerinden gerçekleşir.

Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST  Borçlanma Araçları  Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden birinci  işlem gününde, iade talimatının BIST Borçlanma Araçları  Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde yatırımcılara ödenir.

FONUN KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ :

%70 KYD Kamu İç Borçlanma Araçları Endeksi 547 Gün + %15 KYD Özel Sektör Borçlanma Araçları Endeksi Sabit + %5 KYD Özel Sektör Borçlanma Araçları Endeksi Değişken + %10 KYD O/N Repo Endeksi Brüt’dür.

https://www.kap.org.tr/tr/fon-bilgileri/ozet/hlt-halk-portfoy-orta-vadeli-borclanma-araclari-fonu

Halk Portföy Karma Fon

YATIRIMCI PROFİLİ:

Portföyünde belli oranda pay senedi ve Kamu borçlanma araçları dağılımı ile hem BIST endeksinin hareketlerinden  hem de  faiz hareketlerinden faydalanmak isteyen yatırımcılara yönelik bir fondur.

RİSK SEVİYESİ

                         

İZAHNAME STRATEJİSİ:

Fon portföyünde kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçları ile ortaklık paylarına her birinin değeri fon toplam değerininin %20’sinden az olmayacak şekilde yer verilir. Ayrıca fon portföyüne kıymetli madenler ve diğer sermaye piyasası araçları ile bu araçlar ve döviz, faiz, finansal göstergeler üzerinden düzenlenmiş opsiyon sözleşmeleri, forward, finansal vadeli işlemler ve vadeli işlemlere dayalı opsiyon sözleşmeleri dahil edilebilir. Fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %20’si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir.

ALIM ESASLARI:

Saat 13:30 'a kadar verilen talimatlar gün sonunda oluşacak fiyat üzerinden ertesi iş günü, Saat 13:30’dan sonra iletilen talimatlar ise, ertesi iş günü fiyatı ile  2. iş günü gerçekleşir. Tatil günlerinde iletilen talimatlar ise izleyen ilk iş günü kapanışı fiyatı üzerinden gerçekleşir.

SATIM VE ÖDEME ESASLARI:

Saat 13:30 'a kadar verilen talimatlar gün sonunda oluşacak fiyat üzerinden ertesi iş günü, Saat 13:30’dan sonra iletilen talimatlar ise, ertesi iş günü fiyatı ile  2. iş günü gerçekleşir. Tatil günlerinde iletilen talimatlar ise izleyen ilk iş günü kapanışı fiyatı üzerinden gerçekleşir

Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde, iade talimatının BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir.

FONUN KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ:

%40 BIST 100 Endeksi + %40 KYD Kamu İç Borçlanma Araçları Endeksi 365 Gün + % 10 KYD Özel Sektör Borçlanma Araçları Endeksi Sabit + %5 KYD Özel Sektör Borçlanma Araçları Endeksi Değişken + %5 KYD O/N Repo Endeksi Brüt’dür.

https://www.kap.org.tr/tr/fon-bilgileri/ozet/hlk-halk-portfoy-karma-fon

Halk Portföy Hisse Senedi Fonu(Hisse Senedi Yoğun Fon)

YATIRIMCI PROFİLİ : 

Fon, yüksek oranda pay senedi riski taşıyabilen risk beklentisi yüksek uzun vadeli yatırımcılarımız için uygundur.

RİSK SEVİYESİ

                         

İZAHNAME STRATEJİSİ :

Fon’un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST’te işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı aracı kuruluş varantlarına yatırılır. Fon, yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına da yatırım yapabilir.

ALIM ESASLARI:

Saat 13:30 'a kadar verilen talimatlar gün sonunda oluşacak fiyat üzerinden ertesi iş günü, Saat 13:30’dan sonra iletilen talimatlar ise, ertesi iş günü fiyatı ile  2. iş günü gerçekleşir. Tatil günlerinde iletilen talimatlar ise izleyen ilk iş günü kapanışı fiyatı üzerinden gerçekleşir.

 SATIM VE ÖDEME ESASLARI:

Saat 13:30 'a kadar verilen talimatlar gün sonunda oluşacak fiyat üzerinden ertesi iş günü, Saat 13:30’dan sonra iletilen talimatlar ise, ertesi iş günü fiyatı ile  2. iş günü gerçekleşir. Tatil günlerinde iletilen talimatlar ise izleyen ilk iş günü kapanışı fiyatı üzerinden gerçekleşir. 

Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde, iade talimatının BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir.

FONUN KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ:

%85 BIST 100 Endeksi + %15 KYD O/N Repo Endeksi Brüt’dür.

https://www.kap.org.tr/tr/fon-bilgileri/ozet/haf-halk-portfoy-hisse-senedi-fonu-hisse-senedi-yogun-fon

 

Halk Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu

YATIRIMCI PROFİLİ :

Fon, birikimlerimlerini kamu borçlanma araçlarının yanı sıra özel sektör borçlanma araçlarının  avantajları ile değerlendirmek isteyen yatırımcılarımız için uygundur.

RİSK SEVİYESİ

                         

İZAHNAME STRATEJİSİ: 

Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır. Fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %20’si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir.

ALIM ESASLARI:

Saat 13:30 'a kadar verilen talimatlar gün sonunda oluşacak fiyat üzerinden ertesi iş günü, Saat 13:30’dan sonra iletilen talimatlar ise, ertesi iş günü fiyatı ile  2. iş günü gerçekleşir. Tatil günlerinde iletilen talimatlar ise izleyen ilk iş günü kapanışı fiyatı üzerinden gerçekleşir.

SATIM VE ÖDEME ESASLARI:

Saat 13:30 'a kadar verilen talimatlar gün sonunda oluşacak fiyat üzerinden ertesi iş günü, Saat 13:30’dan sonra iletilen talimatlar ise, ertesi iş günü fiyatı ile  2. iş günü gerçekleşir. Tatil günlerinde iletilen talimatlar ise izleyen ilk iş günü kapanışı fiyatı üzerinden gerçekleşir.

Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST  Borçlanma Araçları  Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden birinci işlem  işlem gününde, iade talimatının BIST Borçlanma Araçları  Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden ikinci  işlem gününde yatırımcılara ödenir.

FONUN KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ :

%60 KYD Özel Sektör Borçlanma Araçları Endeksi Sabit +  %20 KYD Özel Sektör Borçlanma Araçları Endeksi Değişken + %10 KYD Kamu İç Borçlanma Araçları Endeksi 365 Gün + %10 KYD O/N Repo Endeksi Brüt’dür.

https://www.kap.org.tr/tr/fon-bilgileri/ozet/hyt-halk-portfoy-ozel-sektor-borclanma-araclari-fonu

 

 

Halk Portföy Para Piyasası Fonu

FON SINIFI : Para Piyasaları Fonları / Likit Fontlar

YATIRIMCI PROFİLİ : Fon, birikimlerini istendiği an nakde çevirmek, kısa vadede istikrarlı gelir edlde etmek isteyen yatırımcılarımız için uygundur.

İZAHNAME STRATEJİSİ : Fon'un yatırım stratejisi çerçevesinde, fon portföyünün tamamı devamlı olarak vadesinde en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır ve fon portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi 45 günü aşamaz. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez. Fon, yabancı para ve sermaye araçlarına da yatırım yapabilir.

RİSK SEVİYESİ

                         

ALIM SATIM ESASLARI
İş günleri 16:30-18.00 arası hariç ve diğer günler 24 saat Gün Sonunda Hesaplanacak Fiyat

KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ
%15 KYD İç Borçlanma Araçları Endeksi 91 Gün + %5 KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi TL + %10 KYD Özel Sektör Borçlanma Araçları Endeksi Sabit + %70 KYD O/N Repo Endeksi Brüt

Lütfen Detaylı Bilgi İçin Aşağıdaki Linki Tıklayınız:

https://www.kap.org.tr/tr/fon-bilgileri/ozet/hll-halk-portfoy-para-piyasasi-fonu

HalK Portföy Altın Katılım Fonu

YATIRIMCI PROFİLİ : Fon, altının TL cinsi getirisine doğru orantılı bir kazanç sağlamak isteyen yatırımcılarımız için uygundur.

RİSK SEVİYESİ

                         

İZAHNAME STRATEJİSİ : Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak altın ve altına dayalı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Fon portföyüne yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, likiditesi yüksek ve risk seviyesi düşük olanlar tercih edilir. Fon, altın fiyatlarında oluşacak değişimleri yatırımcısına yüksek oranda yansıtmayı amaçlamaktadır. Fon, altına ve değerli madenlere yatırım yapmak suretiyle altın fiyatları açısından dengeli ve sürekli gelir akımı yaratmayı hedeflemektedir. Ayrıca fon TL, USD ve EUR cinsinden altına yatırım yapabilir.

Fon hiç bir şekilde faiz geliri elde etmeyi amaçlamamaktadır. Bu nedenle faiz geliri içermeyen yatırım araçlarına yatırım yapabilir. Fon Katılım 50 Endeksi’ne dahil ortaklık paylarına yatırım yapabilir.

Fon Karşılaştırma Ölçütü :  %%90 BIST-KYD Altın Fiyat Kapanış Endeksi + %10  BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL’dir. 

 

Alım Esasları:

Saat 13:30 'a kadar verilen talimatlar gün sonunda oluşacak fiyat üzerinden ertesi iş günü, Saat 13:30’dan sonra iletilen talimatlar ise, ertesi iş günü fiyatı ile  2. iş günü gerçekleşir. Tatil günlerinde iletilen talimatlar ise izleyen ilk iş günü kapanışı fiyatı üzerinden gerçekleşir

Satım Esasları:

Saat 13:30 'a kadar verilen talimatlar gün sonunda oluşacak fiyat üzerinden ertesi iş günü, Saat 13:30’dan sonra iletilen talimatlar ise, ertesi iş günü fiyatı ile  2. iş günü gerçekleşir. Tatil günlerinde iletilen talimatlar ise izleyen ilk iş günü kapanışı fiyatı üzerinden gerçekleşir.

Halk Portföy Kira Sertifikaları (SUKUK) Katılım Fonu

YATIRIMCI PROFİLİ :

Fon, birikimlerimlerini faizsiz finansal araçlarda değerlendirmek isteyen yatırımcılarımız için uygundur.

RİSK SEVİYESİ

                         

İZAHNAME STRATEJİSİ :

Fon kısa vadeli kira sertifikaları katılım fonu olması nedeniyle fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi 25-90 gün olacak şekilde, fon portföyünün en az %80’ni devamlı olarak yerli kamu ve özel sektör kira sertifikalarına, en fazla %20’si ise piyasa koşulları ve karşılaştırma ölçütü dikkate alınarak TL Cinsi Katılma Hesaplarına, Gelir Ortaklığı Senetleri, Faizsiz İpoteğe ve varlığa dayalı menkul kıymetlere yatırılır.

ALIM ESASLARI:

İş günlerinde saat 18:00 ile 24:00 saatleri arasında 18:00’de belirlenen ve ertesi işgünü için ilan edilen fiyat üzerinden yapılacaktır. İş günlerinde 24:00 ile 18:00 arasında o işgünü için ilan edilen fiyat üzerinden yapılacaktır. Tatil günlerinde takip eden ilk iş günü için hesaplanan fiyat üzerinden  yapılacaktır.

SATIM VE ÖDEME ESASLARI:

İşlem yapılan iş günü için belirlenen fiyat üzerinden,  tatil günlerinde  önceki işgünü için hesaplanan fiyat üzerinden gerçekleştirilecektir. Katılma payı bedelleri talimatın verildiği işlem gününde yatırımcılara ödenir.

FONUN KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ :

%50 BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksi + % 30 BIST-KYD Özel Sektör Kira Sertifikaları Endeksi + %20 BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL Endeksi’dir.

https://www.kap.org.tr/tr/fon-bilgileri/ozet/hpk-halk-portfoy-kira-sertifikalari-sukuk-katilim-fonu

Halk Portföy Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım Fonu

YATIRIMCI PROFİLİ :

Fon, birikimlerimlerini faizsiz finansal araçlarda değerlendirmek isteyen yatırımcılarımız için uygundur.

RİSK SEVİYESİ

                         

İZAHNAME STRATEJİSİ :

Fon kısa vadeli kira sertifikaları katılım fonu olması nedeniyle fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi 25-90 gün olacak şekilde, fon portföyünün en az %80’ni devamlı olarak yerli kamu ve özel sektör kira sertifikalarına, en fazla %20’si ise piyasa koşulları ve karşılaştırma ölçütü dikkate alınarak TL Cinsi Katılma Hesaplarına, Gelir Ortaklığı Senetleri, Faizsiz İpoteğe ve varlığa dayalı menkul kıymetlere yatırılır.

ALIM ESASLARI:

İş günlerinde saat 18:00 ile 24:00 saatleri arasında 18:00’de belirlenen ve ertesi işgünü için ilan edilen fiyat üzerinden yapılacaktır. İş günlerinde 24:00 ile 18:00 arasında o işgünü için ilan edilen fiyat üzerinden yapılacaktır. Tatil günlerinde takip eden ilk iş günü için hesaplanan fiyat üzerinden  yapılacaktır.

SATIM VE ÖDEME ESASLARI:

İşlem yapılan iş günü için belirlenen fiyat üzerinden,  tatil günlerinde  önceki işgünü için hesaplanan fiyat üzerinden gerçekleştirilecektir. Katılma payı bedelleri talimatın verildiği işlem gününde yatırımcılara ödenir.

FONUN KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ :

%50 BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksi + % 30 BIST-KYD Özel Sektör Kira Sertifikaları Endeksi + %20 BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL Endeksi’dir.

https://www.kap.org.tr/tr/fon-bilgileri/ozet/hpv-halk-portfoy-kisa-vadeli-kira-sertifikalari-katilim-fonu

Piyasa verileri 15 dakika gecikmelidir

YASAL UYARI

BIST(Borsa İstanbul) isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayımlanamaz.Veriler FOREKS tarafından sağlanmaktadır.


Burada herhangi bir alanda yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel nitelikte olup müşterilerin alım satım kararlarını destekleyebilecek yeterli bilgi sayfalarda yer almayabilir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu sayfalarda yayınlanan görüş, yorum, haber veya öneriler nedeniyle ortaya çıkacak ticari kazanç veya kayıplardan Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. Buradaki yazı, görüş ve yorumlar sayfa ziyaretçilerini bilgilendirme niteliği taşımaktadır. Rapor sayfalarında yayınlanan hiçbir yazı, görüş, resim, analiz ve diğer sunumlar izin alınmadan yazılı veya görsel basın organlarında yayınlanamaz.


© S&P Dow Jones Indices LLC 2014. All rights reserved.